NIP skaner

NIP skaner

automatyczne sprawdzanie statusu podatnika VAT

dla wielu numerów NIP

Pobierz NIP skaner

* Wersja testowa ważna 30 dni

Jedyną pewną metodą na sprawdzenie aktualnego statustu podanika VAT jest sprawdzenie NIP-u na stronach Ministerstwa Finansów (MF) Portal Podatkowy. Minusem tej metody jest konieczność pojedynczego sprawdzania kolejnych numerów NIP.

Nasz program daje ci możliwość zautomatyzowania tej czynności. Możesz wkleić (wpisać) liste NIP-ów w okno programu. Rezultatem bedzie lista NIP-ów posegregowanych ze względu na pozyskany status.

Statusy

Zweryfikowany NIP zwraca następujące statusy:

Przykład wygenerowanego pliku z pozyskanymi statusami:

Instalacja i uruchomienie

Ściagnij ze strony NIP skaner.

type wartość
SHA1 ddb923a120caf8871763b3db0196b494ede80cf2
MD5 fc7bdb02c8c5ed0293454a9e90bd0f2e
rozmiar 2027008

Po uruchomieniu, program jest instalowany w katalogu %LOCALAPPDATA%\NIPskaner\NIPskaner.exe

i automatycznie tworzony jest skrót do programu na desktopie:

Aktualizacja programu

Aktualizacja programu jest dokonywana automatycznie przy każdym uruchomieniu .

Aktywacja programu

Informacja pojawia się przy pierwszym uruchomieniu programu, albo w sytuacji gdy ważność klucza programu wygasła. Kiedy mamy możliwość urochomienia wersji testowej, klikamy na przycisk “Testuj”, w innym przypadku musimy aktywować klucz.

Rozpoczęcie pracy

Nastepnie otrzymujemy okno w którym musimy wpisać/wkleić listę NIP-ów.

Lista tworzona jest z wyrazów wpisanych w pole edycji, więc nie ma znaczenia czy sprawdzane numery są wpisywane w postaci listy czy sa wpisane w postaci tekstu (bez rozpoczęcia nowej linii po każdym numerze). Dopóki nie wpiszemy przynajmniej jednego numeru, pozostałe przyciski są nieaktywne. Numery NIP są pozbawiane (jeżeli występują ) znaków ‘-’ i w tej postaci są później przetwarzane i wyświetlane.

Następnie możemy nasisnąć przycisk “Start” i rozpocząć przetwarzanie numerów.

przycisk Start (Stop)

Podczas przetwarzania automatycznie jest aktualizowane okno programu.

W przypadku kiedy:

otrzymujemy następujące okno:

w ktorym przycisk “start” jest aktywny, tak aby można było zakończyć przerwany poprzednio proces weryfikacji numerów.

Wszystkie dotychczas przetworzone numery (wraz z ich statusami) są pamiętane i wyświetlone po prawej stronie okna programu.

Numery które nie zostały jeszcze przetworzone są wyświetklone po lewej stronie. Możemy teraz dopisać nowe lub wyedytować stare numery i wznowić przetwarzanie naciskając ponownie przycisk “Start”.

Koniec przetwarzania

Oznaczony kiedy pasek postepu jest zaznaczony na zielono w 100% i przycisk “Start” jest ponownie widoczny w oknie programu.

Export

Inicialnie przycisk jest nieaktywny. Kiedy pierwszy mumer NIP zostanie przetworzony, przycisk staje sie ‘aktywny’ i możemy go nacisnąć.

Wygenerowany jest plik w formacie CSV, zawierajacy statusy 1-5 (opisane powyżej ).

Przykład wygenerowanego pliku:

Informacje o programie

Uzyskujemy klikajac na pasku “O programie …”